Jump menu

Main content |  back to top

Näin aktivoit e-laskun

  1. Ota talteen postitse saapuneen laskun kansisivulta Apix-tunnisteesi
  2. Kirjaudu verkkopankkiisi normaalisti ja maksa lasku. Maksamisen valmistuttua pankki ehdottaa e-lasku sopimuksen solmimista.
  3. Anna e-lasku sopimukselle Apix-tunnistetiedoksi oma Apix-tunnisteesi.
  4. KIITOS! Olet onnistuneesti tilannut itsellesi laskuttajalta e-laskun.

Seuraava lasku tulee sinulle jo e-laskuna.

Anvisningar för att aktivera e-faktura

Om du har Shell Card Private-kort kan du få dina räkningar som e-faktura, varvid kontoavgiften är 0 €.

Med hjälp av anvisningarna nedan kan du enkelt aktivera din e-faktura.

  1. Ta tillvara Apix-koden som finns på pappersräkningens första sida.
  2. Logga in som vanligt i nätbanken och betala räkningen. När betalningen är utförd föreslår banken att du ingår ett avtal om e-faktura.
  3. Ange din Apix-kod där denna efterfrågas för att ingå e-fakturaavtal.
  4. TACK! Du har nu beställt e-faktura av faktureraren.

Nästa räkning får du som e-faktura.

Sivutyökalut