Jump menu

Main content |  back to top

euroShell-korttien tapahtumatiedot ovat käytettävissäsi turvallisessa verkkoympäristössä kaikkina vuorokauden aikoina.

Asiakasedut:

• helppo ja tehokas korttien hallinta
• raporttien käsittely verkossa auttaa pitämään kustannukset kurissa
• hallintatietojen saaminen ennen paperilaskun saapumista
• joustava lajittelu auttaa kohdistamaan ja analysoimaan kustannuksia
• koko ajoneuvokannan polttoaineenkulutuksen valvonta
• yksityiskohtaiset tapahtumatiedot
• helppokäyttöinen ja turvallinen sovellus.

Sähköpostihälytykset ja -raportit

Sähköpostihälytykset ja -raportit

Sähköpostiraportit ovat yhteenvetoja, jotka voit halutessasi vastaanottaa kerran kuussa, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa. Niihin sisältyvät:

• ajoneuvon kulutusraportti
• yhteenveto kaikista kuluista
• yhteenveto polttoainekuluista.
 
Korttien hallintatyökalut:

• korttiluetteloraportti
• kadonneesta tai varastetusta kortista ilmoittaminen
• uusien korttien tilaaminen
• kortin tietojen muuttaminen
• kortin peruuttaminen
• tunnuslukujen muuttaminen
• korttiryhmien muuttaminen
• uuden korttiryhmän luominen.
 
Saatavilla olevat raportit ja yhteenvedot:

• laskuyhteenveto –  uusimpien laskutusarvojen yhteenveto
• tapahtumaraportti – näyttää laskutetut ja laskuttamattomat tapahtumat tietyltä ajanjaksolta
• yhteenvetoraportit – kuuden raportin sarja, josta käy ilmi tili-, korttiryhmä- tai korttikohtaiset laskutetut tapahtumat sekä maa- ja tuotekohtaiset yhteenvedot
• poikkeusraportit – kuuden raportin sarja, josta käy ilmi asettamasi arvot täyttävät tai ylittävät tapahtumat
• kaaviot – voit tarkastella tietoja graafisessa muodossa
• tietojen lataus – voit ladata tapahtumatietoja esimerkiksi MS Excel -muodossa
• tietojen siirto – voit siirtää Homebase- tai muita polttoainetapahtumia euroShell Card Online -palveluun.