Jump menu

Main content |  back to top

     

oy Shell ab
(kotipaikka Vantaa, Y-tunnus FI0113882-9)
Neilikkatie 17, Tikkurila
PL 16, 01301 VANTAA

     
Puh - 0204 431
Fax - 0204 43 2299

Sivustolla kävijöitä sitovat seuraavat yleiset ehdot. Lue ne huolellisesti ennen kuin jatkat. Näissä yleisissä ehdoissa ”tällä sivustolla” tarkoitetaan www-Shell.fi-sivustoa, josta on linkit Shellin muille sivustoille. Shellin muiden sivustojen yleiset ehdot voivat erota näistä ehdoista. Käydessäsi Shellin eri sivustoilla tarkista jokaisen avaamasi sivuston ehdot. Älä oleta näiden ehtojen olevan voimassa kaikilla Shellin sivustoilla.

Vastuuvapautuslauseke

 • Shell-yhtiöt ovat erillisiä yhtiöitä, mutta tällä verkkosivustolla saatetaan käyttää ilmauksia ”Shell”, ”yhtymä”, ”me” tai ”meitä”, kun viitataan Shell-yhtiöihin yleensä tai kun ei ole tarkoituksenmukaista yksilöidä tiettyä Shell-yhtiötä.
 • Tällä sivustolla voi olla linkkejä sivuston ulkopuolisille sivuille. Kun avaat sellaisen linkin, ulkopuolinen sivusto voi olla koko näytön kokoinen (jolloin pääset takaisin tälle sivustolle selaimessasi olevalla nuolinäppäimellä) tai näkyä tämän sivuston kehyksen sisällä (jolloin pääset takaisin tälle sivustolle myös käyttämällä kehyksessä olevia linkkejä). Kun ulkopuolinen sivusto näkyy tämän sivuston kehyksen sisällä, syynä on ainoastaan tälle sivustolle paluun helpottaminen. Tämä ei tarkoita, että olisimme osaltamme vastuussa kyseisestä ulkopuolisesta sivustosta, vaikka kyseessä olisi toisen Shell-yhtiön omistama ja ylläpitämä sivusto. Linkit auttavat sivustolla kävijää löytämään mahdollisesti kiinnostavia sivustoja, palveluita ja/tai tuotteita nopeasti ja helposti. Sivustolla kävijän vastuulla on päättää, sopiiko joku tai sopivatko jotkut kyseisten sivustojen kautta saatavista palveluista ja/tai tuotteista hänen tarpeisiinsa. oy Shell ab (Suomessa rekisteröity Shell-yhtiö) ei ole vastuussa kyseisten sivustojen omistajista tai ylläpitäjistä, heidän mahdollisesti toimittamistaan tuotteista tai palveluista tai heidän sivustojensa sisällöstä, eivätkä sitä sido mitään edellä mainittuja koskevat ehdot, takuut tai muut ehdot tai valitukset taikka korvausvelvollisuus (mukaan lukien korvausvelvollisuus siinä tapauksessa, että jonkun sellaisen sivuston sisällön, johon on linkki tältä sivustolta, väitetään rikkovan jonkun kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia).
 • Kaikki tällä sivustolla annetut tiedot ja ohjeet on tarkoitettu yleisiksi, eikä niihin tule luottaa päätöksenteossa. oy Shell ab (Suomessa rekisteröity Shell-yhtiö) pyrkii varmistamaan, että kaikki tällä sivustolla olevat tiedot ovat oikeita sillä hetkellä, kun ne laitetaan sivustolle, mutta ei takaa tietojen oikeellisuutta. oy Shell ab (Suomessa rekisteröity Shell-yhtiö) ei ole vastuussa mistään mahdollisista toimista, joihin sivustolla kävijä ryhtyy näiden tietojen tai ohjeiden perusteella, eikä kyseisistä toimista mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Yleiset ehdot

 • Tällä verkkosivustolla on materiaalia, kuten tekstiä, valokuvia ja muita kuvia sekä ääniä, jotka on tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa. Kaikki tätä materiaalia koskevat tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omistaa oy Shell ab (Suomessa rekisteröity Shell-yhtiö), tai kyseisten oikeuksien omistajalta/omistajilta on saatu lupa käyttää materiaalia tällä sivustolla. 
 • Tällä sivustolla on myös tavaramerkkejä, mukaan lukien Shell-tuotemerkki ja Shell-liiketunnus. Kaikki tällä sivustolla olevat tavaramerkit omistaa oy Shell ab (Suomessa rekisteröity Shell-yhtiö), tai kyseisten oikeuksien omistajalta/omistajilta on saatu lupa käyttää niitä tällä sivustolla.

Sinä saat:

 • avata sivuston minkä tahansa sivun;
 • tulostaa yhden kappaleen yhdestä tai useammasta sivusta omaan käyttöösi.

Sinä et saa ilman nimenomaista kirjallista suostumustamme:

 • kopioida (tulostamalla paperille, tallentamalla levykkeelle tai levylle, imuroimalla tai millään muulla tavalla), jakaa (mukaan lukien jakaa kopioita), julkaista, muuttaa tai millään muulla tavalla käsitellä mitään sivustolla olevaa materiaalia, lukuun ottamatta kohdassa ”Sinä saat” mainittuja tapauksia. Nämä rajoitukset pätevät, oli kysymyksessä sitten kaikki sivuston materiaali tai osa siitä.
 • poistaa sivustolta tulostetusta materiaalista mitään alkuperäisessä materiaalissa olleita tekijänoikeuksia, tuotemerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia koskevia ilmoituksia
 • muodostaa linkkiä tälle sivustolle.

Jos haluat muodostaa hyperteksti- tai muun linkin tälle sivustolle, ota yhteys Shellin pääsivuston ylläpitäjään ja ilmoita seuraavat tiedot:

- sen sivun URL-osoite/niiden sivujen URL-osoitteet, jo(i)lta pyydät lupaa luoda linkin tälle sivustolle

- tämän sivuston sen sivun URL-osoite/niiden sivujen URL-osoitteet, jo(i)lle pyydät lupaa luoda linkin. Tulemme harkitsemaan pyyntöäsi. Päätös pyyntöön suostumisesta on yksinomaan meidän, eikä meillä ole velvollisuutta suostua pyyntöön.


Yleisten ehtojen muuttaminen

 • oy Shell ab (Suomessa rekisteröity Shell-yritys) voi milloin tahansa muuttaa yllä olevia yleisiä ehtoja ja vastuuvapautuslauseketta. Avaamalla tämän sivuston hyväksyt sen, että senhetkiset yleiset ehdot ja vastuuvapautuslauseke sitovat sinua, joten sinun tulee tarkistaa ne aina sivustolle tullessasi.

Sivuston muuttaminen/toiminta

 • oy Shell ab (Suomessa rekisteröity Shell-yritys) voi koska tahansa muuttaa tämän sivuston ulkoasua ja sisältöä.
 • oy Shell ab (Suomessa rekisteröity Shell-yritys) voi keskeyttää tämän sivuston toiminnan tuki- ja huoltotöiden takia, päivittääkseen sisältöä tai jostain muusta syystä.
 • oy Shell ab (Suomessa rekisteröity Shell-yritys) voi koska tahansa siitä ilmoittamatta lopettaa pääsyn tälle sivustolle.

Tietosuoja

Tämän sivuston kautta oy Shell ab:lle (Suomessa rekisteröity Shell-yhtiö) tai muille Shell-yhtiöille annettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan Shellin yleisten tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Lue tämä huolellisesti ennen kuin jatkat. Kun annat meille henkilötietosi, suostut siihen, että käytämme niitä yleisten tietosuojaperiaatteidemme mukaisesti.

Valitukset

Jos haluat esittää kysymyksiä tai valituksia tästä sivustosta, ota yhteyttä  meihin

Sovellettava laki

 • Näitä yleisiä ehtoja säätelee Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö, ja näitä yleisiä ehtoja tulkitaan Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Suomalaisilla tuomioistuimilla on pääasiallinen tuomiovalta näitä yleisiä ehtoja tai tätä sivustoa koskevissa velvoiteoikeudellisissa tai muissa riidoissa.